Een stageplaats is een belangrijk onderdeel van een beroepsopleiding. De student doet ervaring op en leert verschillende bedrijven kennen. Dit is belangrijk voor de keuze van een vervolgopleiding en bij het starten op de arbeidsmarkt. Ook voor de sociale ontwikkeling biedt een stage een belangrijke bijdrage. Voor veel studenten is dit de eerste kennismaking met het bedrijfsleven en leren ze voor de eerste keer hoe het is om binnen een bedrijf te functioneren, afspraken na te komen en om te gaan met collega's. 

Lees verder